Semicircular canals physiology

5,0 (1 reviews)
Download 65 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

Opis modelu

Model przedstawia uproszczony schemat budowy kanałów półkolistych znajdujących się w uchu wewnętrznym człowieka. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić zaobserwowanie zasady działania błędnika. Po umieszczeniu małych kuleczek (np. ziarenek kaszy) w wyżłobieniach wydrukowanego modelu, uczniowie mogą obserwować symulację ruchu otolitów w kanałach półkolistych.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z biologii.

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy: Lekcja “Ucho jako narząd równowagi”: https://academy.skriware.com/lesson/96.

 

Elementy modelu

Model składa się z 1 elementu do wydruku. 

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii tego modelu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): 95 x 95.07 x 6.14 mm.

Czas wydruku: pojedynczy model - 3 h 20 min.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Do modelu konieczne jest dodanie kuleczek o średnicy 3 mm lub mniejszych (np. ziarenka kaszy), które pomogą zaprezentować ruch otolitów w błędniku.

 

***

Model description

The model presents a simplified diagram of the semicircular canals structure in the inner ear of a human being. It was designed in such a way as to enable the observation of the labyrinth operation principle. After placing small beads (e.g. groats) in the grooves of the printed model students can observe a simulated otolith movement in the semicircular canals.

The model will be especially useful in biology classes.

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions: “The Ear as an Organ of Balance” lesson: https://academy.skriware.com/lesson/96.

 

Model elements

The model consists of 1 element for printing. 

If you want to print more copies of this model, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Technical data

Model dimensions (XYZ): 95 x 95.07 x 6.14 mm.

Printing time: single - 3 h 20 min.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

It is necessary to add small balls (in diameter 3 mm) to the model to help show the movement of otoliths in the labyrinth.

 

 

 

Tags:
education
biology
Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 1 reviews
Rating distribution
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
Klu
Natalia2
Bardzo pomysłowe!
24.03.2022